Project Description

PROSJEKTER FOR BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR:
3 MINIHUS OG EN LANDSBY

Utfordringen:
Noen ganger er det bra å spørre seg: Hva trenger vi egentlig? Hvor stort fotavtrykk setter jeg?
Det å bo energieffektivt handler ofte om å klare seg med mindre plass, og å utnytte arealet godt, såvel som å gjenvinne energi, eller ha solceller på taket.
Vi bør gå for å bygge små boliger og å gjenbruke og revitalisere det bestående. Vi vet at miljøet er vårt felles ansvar.

Løsningen:
Små hus er oftere sunnere hus. Hus over en viss størrelse har krav om balansert ventilasjon. Det vil i praksis si at huset gjøres potte tett, all luft som pustes inn går gjennom en varmegjenvinner, og alt som pustes ut går via samme maskin. Svært teknisk, ikke sant!
Kravet gjelder ikke hus under 70 m2. Små hus kan være diffusjonsåpne – uten plastfilm i veggene – veggene puster!
Flere og flere bor i husholdninger med en eller to mennesker. Og man kan se for seg at flere mennesker også kan dele felles fasiliteter som vaskerom, gjesterom, hjemmekontor og lagringsarealer.
Delingsøkonomien brer seg til stadig nye felt. Mange av oss har testet AirBnB-leiligheter, eller har leid tilhenger eller drill av naboen.
Mine bidrag til en god utvikling, har blant annet vært å utvikle enkle og små husmodeller; det har også vært å revitalisere gamle bygninger ved å tilføre dem tilbygg av hensynsfull størrelse og form. I tillegg er jeg bidragsyter og pådriver i Økolandsbyprosjektet «Grønn grend Hurum» (se egen fane).