Project Description

Utfordringen:
Det lille sveitserhuset beliggende i et eldre trehusstrøk hadde både flott utsikt og vakre innerom, men familien på fire pluss hund trengte virkelig et større inngangsrom med garderobeplass. Tomten var allerede bebygget utover tillatte utnyttelsesgrad. Kunne de likevel få dispensasjon?

Løsningen:
Et lite tilbygg med altan over gir den ønskede garderobeplassen på inngangsplanet og en flott uteplass med utsikt over byen oppe på taket. Argumentene for å få dispensasjon var at dette ville oppgradere boligen til dagens bostandard.

Saken fikk positiv uttalelse hos vernemyndigheten. At gamle hus blir bebodd og tatt vare på er i allmennhetens interesse. Kommunen dispenserte fra utnyttelsesgraden av tomta. Tilbygget er nå oppført. Eier fikk tillatelse til selv å stå for utførelsen.