Project Description

Utfordringen:
Sommerhuset på Filtvet var tidligere blitt ombygget med et uheldig takopplett som ga hytta en høy og kassete fasade mot Oslofjorden. Nå var huset over lengre tid i forfall, maur og småkryp hadde startet feriekoloni her, og det var gode grunner for å rive.  Hytta ligger 23 meter fra sjøen og er derfor i byggeforbudsonen. I tillegg er stedet en del av det vernede kulturmiljøet på Filtvet. Kunne de likevel få dispensasjon?

Før:

Jeg har tegnet en bolig med lavere gesims mot sjøen. Fasaden er mer oppdelt enn den opprinnelige «kassa»og trukket mer tilbake fra fjorden. Hagen er senket ned i terrenget slik at den ligger i ly for vinden, samtidig som turgåerne på kystsitien går mer usjenert forbi. Huset har fått fasader etter norsk trehustradisjon som står godt til de verneverdige omgivelsene.

Løsningen:
Etter gode dialoger, ga både fylkesmannens kontor og vernemyndigheten positiv uttalelse, og kommunens politiske utvalg kunne gi dispensasjon.

Massivtrehus:
Huset er bygget i massivt treverk. Elementene er produsert på fabrikk, heist inn på byggeplassen og skrudd sammen.

Massive trehus har den fordel at de slipper ut fuktighet og dårlig luft – de «puster». Huset er utvendig isolert med trefiberplater som også puster, det trenger derfor ikke eget ventilasjonssystem. Dette huset ble gitt tradisjonelt panel og vinduer for å få bedre tilhørighet til stedets omgivelser.