Project Description

Utfordringen:
Sommerhuset på Filtvet var tidligere blitt ombygget med et uheldig takopplett som ga hytta en høy og kassete fasade mot Oslofjorden. Nå var huset over lengre tid i forfall, men drømmen om å bo hele året på Hurum var ikke forfalt. Hytta ligger 23 meter fra sjøen og er derfor i byggeforbudsonen. I tillegg er stedet en del av det vernede kulturmiljøet på Filtvet. Kunne de likevel få dispensasjon?

Jeg har tegnet en bolig med lavere gesims mot sjøen. Fasaden er mer oppdelt enn den opprinnelige «kassa»og trukket mer tilbake fra fjorden. Hagen er senket ned i terrenget slik at den ligger i ly for vinden, samtidig som turgåerne på kystsitien går mer usjenert forbi. Huset har fått fasader etter norsk trehustradisjon som står godt til de verneverdige omgivelsene.

Løsningen:
Etter gode dialoger, ga både fylkesmannens kontor og vernemyndigheten positiv uttalelse, og kommunens politiske utvalg kunne gi dispensasjon.

Massivtrehus:
Huset er bygget i massivt treverk. Elementene er produsert på fabrikk, heist inn på byggeplassen og skrudd sammen.

Massive trehus har den fordel at de slipper ut fuktighet og dårlig luft – de «puster». Huset er utvendig isolert med trefiberplater som også puster, det trenger derfor ikke eget ventilasjonssystem.