Project Description

Utfordringen:
En bratt og litt utilgjengelig tomt med en falleferdig hytte, byr på flere oppgaver. Det er liten flate å sette fra seg husobjektet på, det er vanskelig å forsere 7-8 høydemeter fra veien under for å komme opp (dagens stige inviterer ikke). Videre er området preget av berg, knatt, småfuruer og annen natur, som ikke roper på sprenging og fylling, men på respekt for helheten.

Før:

Løsningen:
Her har vi tegnet et lite hus på 49 m2 bruksareal med effektiv plan og hems med plass til ekstra senger. Hytta fundamenteres på punkter/pæler og får ligge og sveve over terrenget. Trappen ned til veien punktfundamenteres også og ledninger for vann og avløp skjules hendig under trappeløpet. Trappen tar rake veien ned, men lengden brytes opp med et lite repos, der naturen byr på en hylle.