Project Description

VELOSTRADA –  GANGBRO/SYKKELTRASÉ – IDÉARBEID

Utfordringen:
Jeg liker å sykle. Men å krysse store veier, eller sykle langs slike syns jeg er skummelt.

Idéen:
Jeg har her lekt meg med en tømmerkonstruksjon som kan prefabrikeres på trevarefabrikk og settes opp på punktfundamenter eller rett på fjell. Broen kan gå langsmed veier, over bekker og jorder, over plasser og torg. Den kan knytte sammen eksisterende sykkelveier eller danne nye der man trenger det. Tanken er å gi syklistene noe unikt, noe de fortjener. Kanskje også noe for treindustrien? Helt crazy? Nei, store bilveier er vel mer crazy… Det ser ut til at hjulet kommer til å overleve forbrenningsmotoren med mange mange år.


Fortsettelsen:
Konstruksjonen burde nok forbedres og rasjonaliseres. Men kanskje kan den også brukes til andre funksjoner – hytter i trærne.
Det er moro å drodle litt, noen ganger blir drodlingen til byggverk. Andre ganger forblir de bare morsomme tegninger.