Project Description

GRØNN GREND HURUM – en økolandsby

Utfordringen:
Noen ganger er det bra å spørre seg: Hva trenger vi egentlig? Hvor stort fotavtrykk setter jeg?

Løsningen:
Det å bo energieffektivt handler ofte om å klare seg med mindre plass, utnytte arealet godt og kanskje dele og sambruke mer med andre. Å gjenvinne energi, eller selv å produsere kraft for eksempel med solceller på taket, kan være ytterligere tiltak, om enn i mer teknisk retning.

Små hus, mer fellesareal:
Trenden nå er å bygge færre kvadratmetre per beboer. Vi vet at miljøet er vårt felles ansvar.
Flere og flere bor i husholdninger med en eller to mennesker. Og man kan se for seg at flere mennesker også kan dele felles fasiliteter som vaskerom, gjesterom, hjemmekontor og lagringsarealer.
Delingsøkonomien brer seg til stadig nye felt. Mange har testet AirBnB-leiligheter, eller har leid tilhenger eller drill av naboen.
Mine bidrag til en god utvikling, har blant annet vært å utvikle enkle og små husmodeller. I tillegg er jeg bidragsyter og pådriver i Økolandsbyprosjektet «Grønn grend Hurum» som er under utvikling.