Project Description

GRØNN GREND HURUM – en økolandsby

Utfordringen:
Noen ganger er det bra å spørre seg: Hva trenger vi egentlig? Hvor stort fotavtrykk setter jeg?

Løsningen:
Det å bo energieffektivt handler ofte om å klare seg med mindre plass, utnytte arealet godt og kanskje dele og sambruke mer med andre. Å gjenbruke gammel bygningsmasse, og å gi denne nye oppgaver og funksjoner, er ressursfornuftig handling. Å gjenvinne energi, eller selv å produsere kraft for eksempel med solceller på taket, kan være ytterligere tiltak, om enn i mer teknisk retning.

Grønn Grend Hurum – små hus, mer fellesareal:
Naturen ber om at vi bygger færre kvadratmetre per beboer. Vi vet at miljøet er vårt felles ansvar.
Flere og flere bor i husholdninger med en eller to mennesker. Og man kan se for seg at flere mennesker også kan dele felles fasiliteter som vaskerom, gjesterom, hjemmekontor og lagringsarealer.
Delingsøkonomien brer seg til stadig nye felt. Mange har testet AirBnB-leiligheter, eller har lånt tilhenger eller drill av naboen, noen er medlem av bilpool eller andelsjorbruk.
Mine bidrag har så langt vært å utvikle enkle og små husmodeller, se på mulighetene for å bevare, gjenbruke og videreutvikle bestående eldre bebyggelse. Jeg mener vi må anerkjenne historien og se mulighetene og ressursene i det vi allerede har. Det er en glede å være bidragsyter og pådriver i økolandsbyprosjektet «Grønn grend Hurum».