Project Description

Utfordringen:

Inngangspartiet til Steinerskolen i Hurum trengte et løft. Hoveddøren virket anonym og gangen innenfor trang og mørk. Skolebarna ønsket seg en overdekning når det regner. Overdekningen skulle også huse salgsboder under skolens markeder og arrangementer.

Steinerskolen-gml-nord-s

Løsningen:
Jeg ville gjøre hovedinngangen tydelig og verdig. Tilbygget måtte likevel ikke dominere det verneverdige trehuset fra 1913. Overdekningen er blitt lett og luftig med slanke søyler og oppdelte takflater som trappes ned mot ankomstområdet. Inngangsdøren har fått en ekstra markering under det høyeste takfeltet. Store vinduer i hoveddør og sidefelter gir lys og romfølelse til hovedtrappen. Man opplever nå en gradvis overgang mellom uterom og innerom.

Samarbeid: Huset er verneverdig og SEFRAK-registrert, og underveis i prosjekteringen hadde jeg gode samtaler med- og fikk positiv uttalelse fra konservatorer og arkitekter ved utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune.

Rehabilitering: Jeg har også byggemeldt og fått gjennomført fasaderehabilitering av skolens sørfasade, i samarbeid med lokal entreprenør. Fasaden ble tilbakeført til tilnærmet opprinnelig utseende. Fasaden på inngangssiden skal også få nye vinduer.
Vi hadde kontakt med kulturminnevernavdelingen i fylkeskommunen igjennom prosessen.