Project Description

Utfordringen:
Det nåværende våningshuset var lite etter dagens krav til bokomfort. Loftet var lite møbleringsvennlig pga skråtak ned til gulvet. Det var viktig for familien å få en godt fungerende soveromsetasje med bedre plass til senger og garderober. I tillegg ønsket man å utvide stuearealet slik at eksisterende stue ble spiserom og at nybygget rommet dagligstuen. Med to barn i huset var det også ønskelig med et ekstra bad.

Løsningen:
Det gamle våningshuset fra 1942 har et pittoresk ytre, og det er derfor viktig å ikke gjøre for store inngrep. Tilbygget er satt inntil det gamle huset med et lavere inngangsparti. Inngangspartiet har en takterrasse oppå som kan brukes både fra det eksisterende loftet og fra tilbyggets soveromsetasje. Dette grepet skaper luft og avstand mellom ny og gammel arkitektur. Tilbygget er lagt slik i terrenget at det «demmer opp» tunet på gården og gjør det lunere. Terrasser og murer skal forblendes med naturstein. Huset er bygget med isolasjon av trefiberplater som gir «pustende vegger» og ikke behøver ventilasjonsanlegg.