Project description

NY ENEBOLIG KOBLET TIL LITEN EKSISTERENDE BOLIG
Familien på fem hadde i flere år trivdes godt på hytta i Hurum, kort vei til strand, nydelig utsikt og besteforeldre i nabolaget, var gode grunner til å gjøre det vesle huset om til helårsbolig.

Utfordringen:
Tomta er liten og det ble nødvendig å søke dispensasjon fra tillatt bebygget areal (BYA) i reguleringsplanen. I tillegg var den gamle arbeiderboligen verneverdig, så prosjektet måtte til høring hos fylkeskommunens kulturminnevernteam.
Alle bofunksjoner som stue, soverom, bad og kjøkken la vi i det nye tilbygget, slik at den gamle boligen kun huser soverom, bad og stue for ungdommen i familien.
Nærheten til fylkesveien krevde uttalelse fra veimyndighet, samtidig som vi måtte passe på å legge utearealene bak påvist støysone.

Løsningen:
Vi valgte å tegne et lite mellombygg i overgangen mellom gammelt og nytt. Dette er albueleddet i husgruppen, et knutepunkt som også gir et flott utsyn fra tunet tvers gjennom huset og ut mot fjorden. Her la vi ny inngang. Mellombygget er tegnet lavere en det nye huset, slik at de to husene fremstår som selvstendige former.
Arkitektonisk valgte vi et enklere, mer moderne uttrykk på nyhuset, for å fremheve hva som er gammelt og hva som er tilført. Likevel kler de to husene hverandre, da begge er små og kompakte, og har samme takvinkel og farge.
Det nye huset har liten grunnflate – besparende på liten tomt. Vi har i stedet tegnet full kjeller og et loft med god høyde langs kneveggene.
Huset fikk positiv uttalelse fra både fylkeskonservator og veimyndighet. Dispensasjon og rammetillatelse er i boks, og vi søker snarlig igangsettingstillatelse for grunnarbeider og snekker.

Category: