Project Description

NY ENEBOLIG KOBLET TIL LITEN EKSISTERENDE BOLIG
Familien på fem hadde i flere år trivdes godt på hytta i Hurum. Kort vei til strand, nydelig utsikt og besteforeldre i nabolaget, var gode grunner til å gjøre det vesle huset om til helårsbolig.

Utfordringen:
Tomta er liten og vi søkte dispensasjon fra tillatt bebygget areal (BYA). I tillegg var den gamle arbeiderboligen verneverdig, så prosjektet måtte ha uttalelse fra fylkeskommunens kulturminnevernteam. Nærheten til fylkesveien krevde høring hos veimyndighet, samtidig måtte vi legge utearealene bak påvist støysone.

Løsningen:
Vi valgte å tegne et lite mellombygg i overgangen mellom gammelt og nytt. Dette er albueleddet i husgruppen, et knutepunkt som også gir et flott utsyn fra tunet tvers gjennom huset og ut mot fjorden. Her la vi ny inngang. Mellombygget er tegnet lavere en det nye huset, slik at de to husene fremstår som selvstendige former.
Arkitektonisk valgte vi et enklere, mer moderne uttrykk på nyhuset, for å fremheve hva som er gammelt og hva som er tilført. Likevel kler de to husene hverandre, da begge er små og kompakte og har samme takvinkel.
Prosjektet fikk positiv uttalelse fra både fylkeskonservator og veimyndighet, og dispensasjon og igangsettingstillatelse fra lokal myndighet. Det er straks ferdig bygget. Det blir så flott, og nye bilder kommer!