Project Description

NY ENEBOLIG KOBLET TIL LITEN VERNEVERDIG BOLIG
Familien på fem hadde i flere år trivdes godt på hytta i Hurum. Stranda, utsikten og besteforeldre i nabolaget var gode grunner til å gjøre det vesle huset om til helårsbolig.

Utfordringen:
Tomta er liten, og vi søkte dispensasjon fra tillatt bebygget areal (BYA). I tillegg var den gamle arbeiderboligen verneverdig og lå i verneverdige omgivelser, så prosjektet måtte ha uttalelse fra fylkeskommunens kulturminnevernteam. Nærheten til fylkesveien krevde høring hos veimyndighet, samtidig måtte vi legge utearealene bak påvist støysone.

Bildene viser huset før og under bygging, og planen av 1. etasje med tilbygget skravert.FØR

Løsningen:
Vi tegnet et lite mellombygg i overgangen mellom gammelt og nytt. Dette er albueleddet i husgruppen, et knutepunkt som også gir et flott utsyn fra tunet tvers gjennom huset og ut mot fjorden. Her la vi ny inngang. Mellombygget er tegnet lavere en det nye huset, slik at de to husene fremstår som selvstendige former.
Arkitektonisk valgte vi et enklere, mer moderne uttrykk på nyhuset, for å fremheve hva som er gammelt og hva som er tilført. Likevel kler husene hverandre, de er små og kompakte og har samme takvinkel.
Prosjektet fikk positiv uttalelse fra både fylkeskonservator og veimyndighet, og dispensasjon og igangsettingstillatelse fra lokal myndighet. Det nærmer seg ferdigstillelse – rommene er der, lyset er der, siste finish kommer snart!