Project Description

Utfordringen:
Det nåværende huset på tomta har fått en stor setningsskade med gulv kraftig ute av water. Huset er svært slitt og få originale deler i behold. Det ligger også med hovedfasaden vendt mot vest, mens den beste utsikten er mot sørøst hvor man ser Drammensfjorden.

Løsningen:
Eieren ønsker å rive det falleferdige huset og å bygge noe større. Arkitekten har tegnet et hus med hovedfasade mot sjøen og hjørnevinduer som tar inn utsikten og gir godt sollys fra øst, sør og vest. Huset er gitt en mer lukket fasade mot nord, mot naboer og trafikk. Mot sjøsiden får man utsyn fra en overdekket veranda i 2. etasje, og under denne kommer en innglasset hagestue. Fylkeskommunens kulturvernavdeling har uttalt seg positivt om riving av det gamle huset, fordi få bygningsdeler er originale, og deler av huset har sunket ned i bakken. Fordi det er vernerestriksjoner i området, har vi valgt å gi det nye huset et noe tradisjonelt ytre.