Project Description

Utfordringen:
Det pittoreske og verneverdige gamle 1800-tallshuset var oppført tett inntil en bratt kolle som skygget mot solen og dagslyset hele vinteren. Inngangspartiet var trangt, og til soverommene oppe kom man bare via en smal og bratt loftstrapp.

Løsningen:
Et lite tilbygg med ark mot kollen og sørvest løste alle manglene i ett grep: beboerne fikk en romslig inngang med garderobe, en god trapp til loftet og en herlig loftstue med vintersol fra sørvest. Dessuten tegnet arkitekten også inn vinduer i arkens sidevegger slik at beboerne får et gløtt mot Drammensfjorden med Holmsbus mange hvite trehus foran.