Project Description

Utfordringen:
Det store og staselige våningshuset hadde gjennomgått en total renovering av innerommene. Nå ønsket de nyinnflyttede beboerne seg en forbindelse mellom huset og hagen på sørsiden. Denne skulle ha et takoverbygg slik at den ga mulighet for sitteplass.

Løsningen:
Arkitekten anbefalte riving av det slitte tilbygget som stengte for sol og utsyn fra kjøkkenet. Det ble så reist en åpen overdekning som kombinerer kjøkkeninngang og hageutgang, og som slipper lyset inn i kjøkkenet. Tilbygget fikk gulvnivået hevet opp til nesten samme høyde som kjøkkengulvet. Terrassen er romslig, og har plass til benker og bord; den danner nå et deilig sted i overgangen mellom inne og ute.