Project Description

Utfordringen:
Landskapsarkitekten fikk i oppdrag å gjøre en grå, utrivelig og lang og smal bakgård om til et grønt pusterom – et samlingssted for den store bygårdens beboere. Samtidig måtte gårdsrommet huse praktiske funksjoner som sykkelparkering og søppelkontainere. Arkitekten skulle bidra med tegning av låsbar sykkelstall for minst 70 sykler.

Løsningen:
Sykkelstallen ble plassert nærmest veien og adkomsten og langs tomtegrensen mot nabotomt. Den fikk en lang fasade på 21 meter som vi delte opp i seksjoner og trappet ned med terrengfallet. Bygget ble gitt «vegger» av åpent lektepanel i to forskjellige bredder som slipper lys igjennom og som gir den lange fasaden en letthet og rytme. Endeveggen på «stallen» fikk skjerme den nye uteplassen hvor utegrill og benker ble plassert i ly av trær og busker.

Samarbeid: Prosjektet var et samarbeid med landskapsarkitekt MNLA Merete Haug ved Haug Landskap AS.