Project Description

< 2018

Utfordringen:
Jugendstil-huset hadde fått fasadene sine «barbert» en gang på 70-tallet. Slik uheldig rehabilitering gjør at vakre villaer kan miste både originalitet og gode proporsjoner. Her sørget husmorvinduer i feil formater, etasjebånd som var fjernet og en feilplassert veranda for et litt trist fasadeuttrykk.

2015:

Løsningen:
Vi fikk tak i arkivfoto av huset, som viste at det ble bygget i en original jugendstil med buede vinduer mot sjøen.

Utgangen til hagen lå opprinnelig midt på fasaden. Fordi huset var registrert verneverdig, tok arkitekten kontakt med kulturvernavdelingen i fylkeskommunen. Huset hadde lav verneverdi, fordi så få originale deler var beholdt. Likevel uttalte konservator at et «drømmerscenario» ville være full tilbakeføring av fasadene, noe eierne av huset også ønsket.

2018: Huset er nå snart ferdig rehabilitert i tilnærmet original stil. Terrassen foran er under bygging.