Project Description

Utfordringen:
Jugendstil-huset hadde fått fasadene sine «barbert» en gang på 70-tallet. Slik uheldig rehabilitering gjør at vakre villaer kan miste både originalitet og gode proporsjoner. Her sørget husmorvinduer i feil formater, etasjebånd som var fjernet og en feilplassert veranda for et litt trist fasadeuttrykk.

Løsningen:
Vi fikk tak i arkivfoto av huset, som viste at det ble bygget i en original jugendstil med buede vinduer mot sjøen. Utgangen til hagen lå opprinnelig midt på fasaden. Fordi huset var registrert verneverdig, tok arkitekten kontakt med kulturvernavdelingen i fylkeskommunen. Huset hadde lav verneverdi, fordi så få originale deler var beholdt. Likevel uttalte konservator at et «drømmerscenario» ville være full tilbakeføring av fasadene, noe eierne av huset også ønsket.

Huset er nå under rehabilitering.