Project Description

REHABILITERING OG TILBYGG – VERNEVERDIG VÅNINGSHUS
Det gamle våningshuset hadde stått ubrukt i noen år, og bar preg av forfall. Nå har odelsjenta på gården overtatt det, og etter rehabilitering og tilbygging, har huset fått nytt liv.

Utfordringen:
Ved rehabilitering av gamle hus, møter man flere utfordringer. Her måtte kulturminnevernmyndighet gi uttalelse, og vi var i dialog med dem om noen av ønskene vi hadde for huset. Etterisolering og lufting av panelet var nødvendig for å få god bokomfort. Det var viktig å ivareta sveitserstilens kjennetegn i materialvalg og uttrykk.

Før:

Løsningen:
Tilbygget ble formet som en ny sidefløy. Fra før hadde huset en bred og formmessig tung sidefløy ved enden av langfasaden. For å kontrastere, ga vi det nye tilbygget en slankere form. De to fløyene kler hverandre og danner et lunt lite uterom seg imellom.
Ny overdekket inngang ble lagt til tilbygget. Søylene og den flotte dobbeltdøra er det første man ser når man kommer opp i tunet. Inngangen er praktisk med inntilliggende bad og toalett. Herfra går man videre inn i husets stasrom – et nydelig og romslig spisekjøkken. Dette var tidligere inndelt i tre små, mørke og trange rom. Å slå sammen rom gir lys inn fra flere kanter, mer luft, og bedre funksjonalitet. Her ble tømmerlaftet lagt synlig, skifergulv og tregulv kombinert, og den gamle vedkomfyren fikk rollen som smykke og klenodium. For et hus!

For et hus!