Project Description

Utfordringen:
Det arvede huset skulle tas i bruk som familiens helårsbolig. Huset var opprinnelig en arbeiderbolig og en del av et verneverdig kulturmiljø på Hurum. Familien ønsket større stuerom og øvingsrom for musiker. De ønsket bedre kontakt mellom hus og hage og en mer skjermet uteplass.Her var det mange skjær i sjøen: Ønsket om såpass mye mer plass kunne lett komme i konflikt med verneverdien. Nærhet til sjø og fylkesvei ga også utfordringer, og ikke minst det at bygningsmiljøet inngår i kulturvernplanen for Hurum.

sorfasade-eksisterende-prev-sLøsningen:
Jeg tegnet et nytt og mindre hus i vinkel mot det gamle huset. De to bygningene kobles sammen med et nytt inngangsparti. Tilbygget huser de ønskede rommene, gir en lun uteplass i hagen og skjermer den mot støy fra veien. Tilbygget er gitt en mer moderne form, men har takvinkler og dimensjoner som kler det gamle trehuset. Glasskyvedører mot sør og fjorden skal gi god kontakt mellom ute og inne.

Huset er ferdig prosjektert, og vernemyndigheten har gitt positiv uttalelse.