Hva arkitekten kan hjelpe deg med

Sivilarkitekt MNAL Eli Barbro Nedenes tar alle typer tegneoppdrag innen bygningsarkitektur, boliger og fritidshus. Til din informasjon har jeg laget en oversikt over saksgangen i et byggeprosjekt. Dette kan virke omfattende, men ikke la deg skremme – det er nettopp dette jeg kan hjelpe deg med!:

fase-01
Jeg kommer gjerne til din eiendom for en uforpliktende befaring. Hvis nødvendig, foretar jeg oppmåling.

  • Du får et detaljert pristilbud på prosjektering og saksbehandling.
fase-02
Jeg lager digitale tegninger som lett kan endres på. De beste løsningene finner vi gjennom samarbeid og god dialog.
Det er flott om du kommer med innspill og ideer.

  • Du får tilsendt skisser, planer og fasader underveis.
  • Vi møtes og diskuterer muligheter.
fase-03

Før søknaden klargjøres, møter vi saksbehandlerne i kommunen til forhåndskonferanse. Jeg tar kontakt med eventuelle andre myndigheter som skal uttale seg. Trenger du dispensasjon, vet jeg hva som skal stå i en dispensasjonssøknad og hvilke argumenter som kan føre fram.

  • Jeg klargjør hele søknaden og alle dens vedlegg.

Hvem skal bygge? Fritt opp til deg, men jeg kjenner til dyktige byggmestere og entreprenører i regionen.

  • Underveis foretar jeg befaringer på byggeplassen.
  • Jeg holder møter med deg og byggmesteren.
fase-05
«Ferdigbefaring, kontrollerklæring, samsvarserklæring, ferdigattest, brukstillatelse, sluttdokumentasjon, osv.»
Ordene er mange og vrange, men jeg har kontroll over dokumentene i innspurten…

…slik at du kan konsentrere deg om andre ting!

Enhver søknadspliktig byggesak er lovpålagt å ha en ansvarlig søker. Dette er gjerne en arkitekt med erfaring i saksbehandling. Ansvarlig søker følger og kvalitetssikrer hele prosessen fra førstegangsbefaring og frem til ferdigattest. Sivilarkitekt MNAL Eli Barbro Nedenes har stått som ansvarlig søker i en rekke søknadsprosesser.