holmsbuhjort
Gårdsslakteri Hurum Gårdsslakteri Hurum

Gårdsslakteri Hurum

Gårdsslakteri Hurum

GÅRDSSLAKTERI Bedriften Holmsbuhjort er en spennende bidragsyter til Hurums lokale næringsliv. Tamhjorten beveger seg over store områder på åsen bak Holmsbu. Gårdsslakteriet ble nylig godkjent av Mattilsynet og tatt i bruk som en del av næringsvirksomheten. Her kan du bestille viltkjøtt. Kortreist mat! Utfordringen: Det er alltid moro å få oppgaver utenom det vanlige! Å tegne abeidsplass for matproduksjon i eget nærmiljø, var en ny og annerledes oppgave for arkitekten. Mattilsynet må godkjenne slike anlegg, og å inndele slakteriet i såkalte «skitne og rene soner» var  en del av oppgaven. Løsningen: Alt slaktet undersøkes av veterinær, som tar organprøver i mottaksrommet. Inngangsporten har god høyde, og rommene er designet med rørgater under taket, som brukes til transport av slaktet gjennom de forskjellige rommene i arbeidsprosessen. I tillegg til store lyse arbeidsrom, trengs rom for vaskeri, arbeidsklær, dusj og toalett. Mellom «skitten og ren sone» ligger anleggets dusj- og vaskesone, som brukes før gjennomgang til ren sone. Kjøle- og fryserom ligger praktisk plassert langs produksjonsveien.

Grønn-Grend-Hurum-Visjon-s11
Grønn Grend Hurum Grønn Grend Hurum

Grønn Grend Hurum

Grønn Grend Hurum

,

GRØNN GREND HURUM – en økolandsby Utfordringen: Noen ganger er det bra å spørre seg: Hva trenger vi egentlig? Hvor stort fotavtrykk setter jeg? Løsningen: Det å bo energieffektivt handler ofte om å klare seg med mindre plass, utnytte arealet godt og kanskje dele og sambruke mer med andre. Å gjenvinne energi, eller selv å produsere kraft for eksempel med solceller på taket, kan være ytterligere tiltak, om enn i mer teknisk retning. Små hus, mer fellesareal: Trenden nå er å bygge færre kvadratmetre per beboer. Vi vet at miljøet er vårt felles ansvar. Flere og flere bor i husholdninger med en eller to mennesker. Og man kan se for seg at flere mennesker også kan dele felles fasiliteter som vaskerom, gjesterom, hjemmekontor og lagringsarealer. Delingsøkonomien brer seg til stadig nye felt. Mange har testet AirBnB-leiligheter, eller har leid tilhenger eller drill av naboen. Mine bidrag til en god utvikling, har blant annet vært å utvikle enkle og små husmodeller. I tillegg er jeg bidragsyter og pådriver i Økolandsbyprosjektet «Grønn grend Hurum» som er under utvikling.

aa1Overdekket-gangbro-konkurranse-OPPRISS
Gangbro, sykkelbro Gangbro, sykkelbro

Gangbro, sykkelbro

Gangbro, sykkelbro

,

VELOSTRADA –  GANGBRO/SYKKELTRASÉ – IDÉARBEID Utfordringen: Treindustrien i landet vårt trenger nye veier å gå, eller… veier å bygge. Jeg liker å sykle, både alene og med barna mine. Men å krysse store veier, eller sykle langs slike syns jeg er skummelt. Idéen: Jeg har her lekt meg med en tømmerkonstruksjon som kan prefabrikeres på trevarefabrikk og settes opp på punktfundamenter eller rett på fjell. Broen kan gå langsmed veier, over bekker og jorder, over plasser og torg. Den kan knytte sammen eksisterende sykkelveier eller danne nye der man trenger det. Tanken er å gi syklistene noe unikt, noe de fortjener. Helt crazy? Nei, store bilveier er vel mer crazy… Det ser ut til at hjulet kommer til å overleve forbrenningsmotoren med mange mange år. Fortsettelsen: Jeg arbeider nå videre med å forbedre og rasjonalisere konstruksjonen. Kanskje kan den også brukes til andre funksjoner. Det er moro å drodle litt, noen ganger blir drodlingen til byggverk.

2015-11-27 11.34.36
3 Mikrohus 3 Mikrohus

3 Mikrohus

3 Mikrohus

, ,

PROSJEKTER FOR BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR: 3 MINIHUS OG EN LANDSBY Utfordringen: Noen ganger er det bra å spørre seg: Hva trenger vi egentlig? Hvor stort fotavtrykk setter jeg? Det å bo energieffektivt handler ofte om å klare seg med mindre plass, og å utnytte arealet godt, såvel som å gjenvinne energi, eller ha solceller på taket. Trenden nå er å bygge lite. Vi vet at miljøet er vårt felles ansvar. Løsningen: Små hus er oftere sunnere hus. Hus over en viss størrelse har krav om balansert ventilasjon. Det vil i praksis si at huset er potte tett, all luft som pustes inn går gjennom en varmegjenvinner, og alt som pustes ut går via samme maskin. Svært teknisk, ikke sant! Kravet gjelder ikke hus under 70 m2. Små hus kan være diffusjonsåpne – uten plastfilm i veggene – veggene puster! Flere og flere bor i husholdninger med en eller to mennesker. Og man kan se for seg at flere mennesker også kan dele felles fasiliteter som vaskerom, gjesterom, hjemmekontor og lagringsarealer. Delingsøkonomien brer seg til stadig nye felt. Mange av oss har testet AirBnB-leiligheter, eller har leid tilhenger eller drill av naboen. Mine bidrag til en god utvikling, har blant annet vært å utvikle enkle og små husmodeller. I tillegg er jeg bidragsyter og pådriver i Økolandsbyprosjektet «Grønn grend Hurum» (se egen fane) som er under utvikling.

025_s
Leketårn Askeladden Steinerbarnehage Hurum Leketårn Askeladden Steinerbarnehage Hurum

Leketårn Askeladden Steinerbarnehage Hurum

Leketårn Askeladden Steinerbarnehage Hurum

, ,

Utfordringen: Sikkerhet for barna er hovedsak når man bygger i høyden. Det er et krav at ingen skal skade seg, falle ned eller bli hengende fast. Ansatte må også kunne komme opp for å bistå barn som trenger det. Ønskene: Barnehagens ansatte ønsket at tårnet både skulle huse rom for lek og rom for barn som trenger å trekke seg tilbake. Rommene skulle ikke innby til høyt aktivitetsnivå slik som klatretårn ofte gjør. Løsningen: Tårnet er utviklet i nært samarbeid med snekker Sigve Sund i Hurum. Normer for lekeapparater ligger til grunn, men både snekker og arkitekt har ønsket å gi tårnet et mer personlig preg enn de standard leketårn man finner rundt om. Rommet under tårnet har fått form som en dukkestue med åpninger mot «verden utenfor». Vinduet kan bli både dukketeater og kiosk. Tårnrommet over er tilgjengelig for barn som er blitt lange nok i kroppen og motorisk dyktige nok til å mestre klatrerampen. Her oppe får de eldre barna være i fred når de ønsker å se i bøker, spille spill eller bare slappe av. Den vesle hulen under rampen og rommet som dannes bakenfor, gir enda flere muligheter for leken. (Bildene er tatt før treverket er blitt malt)    

IMG_3131_s
Lekehems Askeladden Steinerbarnehage Hurum Lekehems Askeladden Steinerbarnehage Hurum

Lekehems Askeladden Steinerbarnehage Hurum

Lekehems Askeladden Steinerbarnehage Hurum

, ,

Utfordringen: Sikkerhet for barna er hovedsaken når man bygger i høyden. Det er et krav at ingen skal skade seg, falle ned eller bli hengende fast. Ansatte må også kunne komme opp for å bistå barn som trenger det. Lekehemsen skulle bygges på en litt trang plass mellom to eksisterende vegger. I tillegg måtte deler av hemsgulvet være høyt nok til at voksne kunne gå under det, for å komme til bakrommene i barnehagen. Ønskene: På gulvnivå hadde man laget en dukkestue som manglet intimitet fordi takhøyden var så stor. De ansatte ønsket en hems over denne dukkekroken som skulle innby til rolig lek. Løsningen: Lekehemsen er utviklet i nært samarbeid med snekker Sigve Sund i Hurum. Normer for lekeapparater ligger til grunn, men både snekker og arkitekt har ønsket å gi den et mer personlig preg enn de standard lekeapparater man finner rundt om. Rommet under hemsen har nå fått den intimiteten en dukkestue skal ha. Hemsen over er tilgjengelig for barn som er blitt lange nok i kroppen og motorisk dyktige nok til å mestre klatrerampen opp dit. Her oppe får de eldre barna være i fred når de ønsker å se i bøker, spille spill eller bare slappe av. De åpne rekkverkene gir anledning til kontakt ned i det store allrommet. Hemsen har fått to gulvnivåer, slik at de voksne kan gå under det høyeste nivået og komme inn til rommene bak. At hemsen er delt i to trinn, muliggjør at to aktiviteter kan foregå på en gang, og det innbyr også til variasjon i leken.

sykkelstall-oslo-1-s
Sykkelstall og bakgårdsrehabilitering Oslo Sykkelstall og bakgårdsrehabilitering Oslo

Sykkelstall og bakgårdsrehabilitering Oslo

Sykkelstall og bakgårdsrehabilitering Oslo

,

Utfordringen: Landskapsarkitekten fikk i oppdrag å gjøre en grå, utrivelig og lang og smal bakgård om til et grønt pusterom – et samlingssted for den store bygårdens beboere. Samtidig måtte gårdsrommet huse praktiske funksjoner som sykkelparkering og søppelkontainere. Arkitekten skulle bidra med tegning av låsbar sykkelstall for minst 70 sykler. Løsningen: Sykkelstallen ble plassert nærmest veien og adkomsten og langs tomtegrensen mot nabotomt. Den fikk en lang fasade på 21 meter som vi delte opp i seksjoner og trappet ned med terrengfallet. Bygget ble gitt «vegger» av åpent lektepanel i to forskjellige bredder som slipper lys igjennom og som gir den lange fasaden en letthet og rytme. Endeveggen på «stallen» fikk skjerme den nye uteplassen hvor utegrill og benker ble plassert i ly av trær og busker. Samarbeid: Prosjektet var et samarbeid med landskapsarkitekt MNLA Merete Haug ved Haug Landskap AS.

034---Kopi_s
Overdekning inngang Steinerskolen i Hurum Overdekning inngang Steinerskolen i Hurum

Overdekning inngang Steinerskolen i Hurum

Overdekning inngang Steinerskolen i Hurum

Utfordringen: Inngangspartiet til Steinerskolen i Hurum trengte et løft. Hoveddøren virket anonym og gangen innenfor trang og mørk. Skolebarna ønsket seg en overdekning når det regner. Overdekningen skulle også huse salgsboder under skolens markeder og arrangementer. Løsningen: Jeg ville gjøre hovedinngangen tydelig og verdig. Tilbygget måtte likevel ikke dominere det verneverdige trehuset fra 1913. Overdekningen er blitt lett og luftig med slanke søyler og oppdelte takflater som trappes ned mot ankomstområdet. Inngangsdøren har fått en ekstra markering under det høyeste takfeltet. Store vinduer i hoveddør og sidefelter gir lys og romfølelse til hovedtrappen. Man opplever nå en gradvis overgang mellom uterom og innerom. Samarbeid: Huset er verneverdig og SEFRAK-registrert, og underveis i prosjekteringen hadde jeg gode samtaler med- og fikk positiv uttalelse fra konservatorer og arkitekter ved utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune. Rehabilitering: Jeg har også byggemeldt og fått gjennomført fasaderehabilitering av skolens sørfasade, i samarbeid med lokal entreprenør. Fasaden ble tilbakeført til tilnærmet opprinnelig utseende. Vi hadde jevnlig kontakt med kulturminnevernavdelingen i fylkeskommunen.

Sittekarusell
Møbler Møbler

Møbler

Møbler

Mer informasjon kommer