Tilbygg-ombygging-enebolig-Kvingebakken
Tilbygg enebolig Hurum Tilbygg enebolig Hurum

Tilbygg enebolig Hurum

Tilbygg enebolig Hurum

OMBYGGING OG UTVIDELSE ENEBOLIG – HURUM Utfordringen: 80-tallshuset ligger i strandsonen et steinkast fra fjorden, hvor nesten enhver endring vil kreve dispensasjon fra byggeforbud. Ønsket om å gi boligen et friskere og oppgradert ytre, og en bedre planløsning er stort. Familien på 5 synes verandabåndet mot sjøen er en trist sak, og arkitekten har foreslått å rive dette. Løsningen: På sjøsiden har vi erstattet verandabåndet med en tverrfløy hvor sol og sjøutsikt kommer inn i huset. På motsatt side har vi tegnet nytt inngangsrom, bad og vaskerom. Innvendig skal noen vegger fjernes, planen åpnes opp og interiøret bli mer luftig. Tiltakene har fått dispensasjon fra byggeforbudet og er under bygging.

2015-11-24 11.14.47
Utvidelse verneverdig bolig Hurum Utvidelse verneverdig bolig Hurum

Utvidelse verneverdig bolig Hurum

Ny-plan-generasjonsbolig-Lier
Tilbygg generasjonsbolig Lier Tilbygg generasjonsbolig Lier

Tilbygg generasjonsbolig Lier

Tilbygg generasjonsbolig Lier

Mer informasjon kommer.

IMG_8914
Tilbygg verneverdig våningshus Hurum Tilbygg verneverdig våningshus Hurum

Tilbygg verneverdig våningshus Hurum

Tilbygg verneverdig våningshus Hurum

REHABILITERING OG TILBYGG – VERNEVERDIG VÅNINGSHUS Det gamle våningshuset hadde stått ubrukt i noen år, og bar preg av forfall. Nå har odelsjenta på gården overtatt det, og etter rehabilitering og tilbygging, har huset fått nytt liv. Utfordringen: Ved rehabilitering av gamle hus, møter man flere utfordringer. Her måtte kulturminnevernmyndighet gi uttalelse, og vi var i dialog med dem om noen av ønskene vi hadde for huset. Etterisolering og lufting av panelet var nødvendig for å få god bokomfort. Det var viktig å ivareta sveitserstilens kjennetegn i materialvalg og uttrykk. Løsningen: Tilbygget ble formet som en ny sidefløy på det lange sveitserhuset. Fra før hadde huset en bred og formmessig tung sidefløy i ved enden av langfasaden. For å kontrastere litt, ga vi det nye tilbygget en slankere form. De to fløyene kler hverandre og danner et lunt lite uterom seg imellom. Loftet ble bygget om, og vi fikk tillatelse til takvinduer på den siden som er minst synlig fra omgivelsene. Ny overdekket inngang ble lagt til tilbygget. Søylene og den flotte dobbeltdøra er det første man ser når man kommer opp i tunet. Inngangen er praktisk med inntilliggende bad og toalett. Herfra går man videre inn i husets stasrom – et nydelig og romslig spisekjøkken. Dette var tidligere inndelt i tre små, mørke og trange rom. Å slå sammen rom gir lys inn fra flere kanter, mer luft, og bedre funksjonalitet. Her ble tømmerlaftet lagt synlig, skifergulv og tregulv kombinert, og den gamle vedkomfyren fikk rollen som smykke og klenodium. For et hus!

Planer-Fjordveien48
Koblet enebolig Hurum Koblet enebolig Hurum

Koblet enebolig Hurum

Koblet enebolig Hurum

NY ENEBOLIG KOBLET TIL LITEN EKSISTERENDE BOLIG Familien på fem hadde i flere år trivdes godt på hytta i Hurum, kort vei til strand, nydelig utsikt og besteforeldre i nabolaget, var gode grunner til å gjøre det vesle huset om til helårsbolig. Utfordringen: Tomta er liten og det ble nødvendig å søke dispensasjon fra tillatt bebygget areal (BYA) i reguleringsplanen. I tillegg var den gamle arbeiderboligen verneverdig, så prosjektet måtte til høring hos fylkeskommunens kulturminnevernteam. Alle bofunksjoner som stue, soverom, bad og kjøkken la vi i det nye tilbygget, slik at den gamle boligen kun huser soverom, bad og stue for ungdommen i familien. Nærheten til fylkesveien krevde uttalelse fra veimyndighet, samtidig som vi måtte passe på å legge utearealene bak påvist støysone. Løsningen: Vi valgte å tegne et lite mellombygg i overgangen mellom gammelt og nytt. Dette er albueleddet i husgruppen, et knutepunkt som også gir et flott utsyn fra tunet tvers gjennom huset og ut mot fjorden. Her la vi ny inngang. Mellombygget er tegnet lavere en det nye huset, slik at de to husene fremstår som selvstendige former. Arkitektonisk valgte vi et enklere, mer moderne uttrykk på nyhuset, for å fremheve hva som er gammelt og hva som er tilført. Likevel kler de to husene hverandre, da begge er små og kompakte, og har samme takvinkel og farge. Det nye huset har liten grunnflate – besparende på liten tomt. Vi har i stedet tegnet full kjeller og et loft med god høyde langs kneveggene. Huset fikk positiv uttalelse fra både fylkeskonservator og veimyndighet. Dispensasjon og rammetillatelse er i boks, og vi søker snarlig igangsettingstillatelse for grunnarbeider og snekker.

035
Arkitektens bolig Hurum Arkitektens bolig Hurum

Arkitektens bolig Hurum

Arkitektens bolig Hurum

REHABILITERING AV ENEBOLIG – HURUM Historien: Arkitektens egen bolig ble satt opp i 1951 som erstatningsbolig etter brannen i havnekvarteret i Holmsbu. Den gang huset den en familie på 6 samt stedets legekontor. I dag bor en familie med to barn og hund her. Litt næringslokaler har vi og – arkitektkontor i doktorens tidligere rom. Stilart: Huset er bygget i funksjonalistisk stil, men et ekte funkishus er det ikke. Stilen kalles gjerne «byggmester-funkis» – en forenklet utgave av forbildet. Huset skiller seg ut fra andre hus i Holmsbu ved at det har to fulle etasjer med kaldtloft over. De fleste boligene rundt har 1.5 etasjer og skråtak oppe. På 70-tallet ble huset totalrenovert. Tofags funkisvinduer ble skiftet ut med vippevinduer. Da vi flyttet inn i 2000, bar huset veldig preg av 70-tallet. Tilbakeføring: I motsetning til en del yrkesfeller, er jeg imot å bytte ut bygningsdeler som fungerer, bare fordi de ikke er hippe, stilriktige eller energisparende. Ettersom de gamle 70-tallsvinduene tar kvelden, skifter vi dem ut litt etter litt. Hele sørfasaden er nå tilbakeført med funkisvinduer. Taktekke: I 2015 ga vi huset nytt tak, nye pipebeslag, takrenner og nedløp. Vi valgte et forpatinert båndtekket blikktak. Takkonstruksjonen på huset tåler i utgangspunktet ikke tungt tak (takstein) eller store snømengder. Vi var lei av å klatre på taket om vinteren for å måke snø. Nå sklir snøen av vårt nye tak, og vi kan bo her til vi blir gamle!

Enebolig-Hurum-3-s
Tilbygg og påbygg av enebolig i Hurum Tilbygg og påbygg av enebolig i Hurum

Tilbygg og påbygg av enebolig i Hurum

Tilbygg og påbygg av enebolig i Hurum

Utfordringen: Det lille og enkle etterkrigshuset på 55 m² hadde bare hatt en beboer i mange år. Nå skulle det utvides og brukes av flere. Drømmen var bedre plass, sol og sjøutsikt på det trange loftet, og å få badet flyttet opp fra kjelleren og lagt inntil soverommene oppe. Større kjøkken og en spiseplass var også ønsket. Løsningen: Huset er blitt totalrenovert og har fått 40 kvadratmeter større grunnflate. Store arker på loftet gir luftige rom med utsikt. Kontakten mellom inne og ute er bedret gjennom en ny hageinngang med altan over og en «fransk balkong» i det ene soverommet. Fasadene er spenstige, men man fornemmer det opprinnelige huset. Kommunen ga her dispensasjon fra tomtens utnyttelsesgrad.

2015-09-11 20.24.08
Tilbakeføring til jugendstil Hurum Tilbakeføring til jugendstil Hurum

Tilbakeføring til jugendstil Hurum

Tilbakeføring til jugendstil Hurum

,

Utfordringen: Jugendstil-huset hadde fått fasadene sine «barbert» en gang på 70-tallet. Slik uheldig rehabilitering gjør at vakre villaer kan miste både originalitet og gode proporsjoner. Her sørget husmorvinduer i feil formater, etasjebånd som var fjernet og en feilplassert veranda for et litt trist fasadeuttrykk. Løsningen: Vi fikk tak i arkivfoto av huset, som viste at det ble bygget i en original jugendstil med buede vinduer mot sjøen. Utgangen til hagen lå opprinnelig midt på fasaden. Fordi huset var registrert verneverdig, tok arkitekten kontakt med kulturvernavdelingen i fylkeskommunen. Huset hadde lav verneverdi, fordi så få originale deler var beholdt. Likevel uttalte konservator at et «drømmerscenario» ville være full tilbakeføring av fasadene, noe eierne av huset også ønsket. Huset er nå under rehabilitering.

157
Enebolig i massivtre Hurum Enebolig i massivtre Hurum

Enebolig i massivtre Hurum

Enebolig i massivtre Hurum

,

Utfordringen: Sommerhuset på Filtvet var tidligere blitt ombygget med et uheldig takopplett som ga hytta en høy og kassete fasade mot Oslofjorden. Nå var huset over lengre tid i forfall, men drømmen om å bo hele året på Hurum var ikke forfalt. Hytta ligger 23 meter fra sjøen og er derfor i byggeforbudsonen. I tillegg er stedet en del av det vernede kulturmiljøet på Filtvet. Kunne de likevel få dispensasjon? Jeg har tegnet en bolig med lavere gesims mot sjøen. Fasaden er mer oppdelt enn den opprinnelige «kassa»og trukket mer tilbake fra fjorden. Hagen er senket ned i terrenget slik at den ligger i ly for vinden, samtidig som turgåerne på kystsitien går mer usjenert forbi. Huset har fått fasader etter norsk trehustradisjon som står godt til de verneverdige omgivelsene. Løsningen: Etter gode dialoger, ga både fylkesmannens kontor og vernemyndigheten positiv uttalelse, og kommunens politiske utvalg kunne gi dispensasjon. Massivtrehus: Huset er bygget i massivt treverk. Elementene er produsert på fabrikk, heist inn på byggeplassen og skrudd sammen. Massive trehus har den fordel at de slipper ut fuktighet og dårlig luft – de «puster». Huset er utvendig isolert med trefiberplater som også puster, det trenger derfor ikke eget ventilasjonssystem.

aa2015-11-30 13.29.51
Utvidelse av våningshus i grendemiljø Hurum Utvidelse av våningshus i grendemiljø Hurum

Utvidelse av våningshus i grendemiljø Hurum

Utvidelse av våningshus i grendemiljø Hurum

,

Utfordringen: Det nåværende våningshuset var lite etter dagens krav til bokomfort. Loftet var lite møbleringsvennlig pga skråtak ned til gulvet. Det var viktig for familien å få en godt fungerende soveromsetasje med bedre plass til senger og garderober. I tillegg ønsket man å utvide stuearealet slik at eksisterende stue ble spiserom og at nybygget rommet dagligstuen. Med to barn i huset var det også ønskelig med et ekstra bad. Løsningen: Det gamle våningshuset fra 1942 har et pittoresk ytre, og det er derfor viktig å ikke gjøre for store inngrep. Tilbygget er satt inntil det gamle huset med et lavere inngangsparti. Inngangspartiet har en takterrasse oppå som kan brukes både fra det eksisterende loftet og fra tilbyggets soveromsetasje. Dette grepet skaper luft og avstand mellom ny og gammel arkitektur. Tilbygget er lagt slik i terrenget at det «demmer opp» tunet på gården og gjør det lunere. Terrasser og murer skal forblendes med naturstein. Huset er bygget med isolasjon av trefiberplater som gir «pustende vegger» og ikke behøver ventilasjonsanlegg.